k ٥.٣
١

آخرین خبر/ شینزو آبه: برای کاهش تنش با ایران از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید