آخرین خبر/ کیهان برزگر مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه و استاد حوزه روابط بین الملل در گفتگو با اخرین خبر ضمن تکذیب هر گونه داشتن تابعیت دوگانه انچنان که در لیست ادعایی کریمی قدوسی امده ، تصریح کرد: بنده ده سال است که در مرکز تحقیقات استراتژیک حضور نداشته و عضویتی ندارم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رزرو آنلاين بليط
ساميار آگهی