مشرق/ کنایه یک فعال مجازی به آبگرفتگی خیابان های نیویورک در اثر بارش باران را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید