k ٣.٦
١

آخرین خبر/ روایتی از بمباران شیمیایی «روستای زرده» با بمب‌های مدعیان حقوق‌بشر / روستای زرده یکی از چند منطقه در استان کرمانشاه ست که قربانی بمباران شیمیایی شده و تنها در یک روز ۲۷۵ زن و مرد و کودک توسط بمب‌هایی که صدام از کشورهای مدعی حقوق بشر گرفته بود به شهادت رسیدند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید