اعتماد/ وقتی آذری جهرمی مهمان سفره زوج جوان گنابادی شد و دعوت به صرف آب دوغ و خیار را پذیرفت!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید