مهر/ وقتی فرمانده نیروی زمینی سپاه با تیربار گرینوف، ایستاده ۴۰۰ گلوله را در دوره آموزشی نیروهای سپاه در شرق کشور شلیک می کند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید