فارس/ تصمیات خبرگان قانون اساسی به طور زنده برای آگاهی مردم پخش می شد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید