آخرین خبر/ میهمان برنامه ثریا در خصوص اسناد منتشر شده درباره ثروت نجومی مربوط به یکی از مسئولین گفت: شمائید که مردم را ناامید می کنید و به امنیت ملی ضربه می زنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید