k ٤.٥
٠

مرصاد نیوز/ کنایه شهرام شکیبا طنزپرداز و مجری تلویزیونی به مفسدان اقتصادی: آفتابه دزدها رو با مفسدای اقتصادی یه جا زندانی نکنین، براشون بدآموزی داره!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید