k ٥.٣
٢

مشرق/ 26 مرداد سالروز آزادسازی شهر پاوه از چنگ ضد انقلاب است. شهید چمران و شهید اصغر وصالی از جمله افرادی بودند که نقش مهمی در آزادسازی این شهر داشتند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید