آخرین خبر/ سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: از ابتدا هم ارتباطی میان توقیف کشتی انگلیسی و کشتی ایرانی توقیف شده در جبل الطارق وجود نداشت و کشتی انگلیسی برای آزادی باید در انتظار حکم دادگاه و رسیدگی به تخلفات دریایی آن باشد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید