خانه ملت/ قرار است بعد از اتمام پروژه های نیمه تمام اطراف مجلس همه ادارات قوه مقننه به این منطقه منتقل شوند


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید