مشرق/ روحانی گفت: آمار به ما می گوید که تمام شاخص های اقتصادی نسبت به پارسال به مراتب بهتر است و مردم آرامش بیشتری دارند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید