مشرق/ ظریف: ترامپ به دانمارک می‌گوید به دلیل اینکه حاضر نیستید بخشی از سرزمین خود را به من بفروشید سفرم را کنسل می کنم، آیا دیده‌اید کسی درباره ایران چنین بگوید؟

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید