آخرین خبر/ سخنگوی دستگاه قضا: این دو نماینده هنوز وثیقه نداده و در بازداشت هستند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید