آخرین خبر/ راشاتودی: سیستم دفاع موشکی باور373 رقیب اس 300 روسیه و پاتریوت آمریکایی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید