ایلنا/ محمدرضا عارف بر ضرورت تعامل، همکاری و گفتگوی بین تشکل‌ها و مورد توجه قرار دادن ایده گفت‌وگوی ملی تاکید کرد و گفت: بسیاری از آسیب‌های دهه گذشته ناشی از دورویی، برچسب زدنها، انحصارطلبی‌ها، سیاست حذف، نگاه‌های قیم مآبانه و معیارهای دوگانه در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری‌ها، خودبزرگ بینی‌ها در میان جریانات سیاسی است.

وی با مخاطب قرار دادن جوانان، گفت: اجازه دهید بعنوان یک معلم که از ابتدای انقلاب در مسئولیت‌های مختلف حضور داشتم، عرض کنم که بدون توجه به مهمترین اجزاء یک گفتمان اصیل در جمهوری اسلامی ایران نمی‌توانیم کشور را از این شرایط سخت و دشوار به سلامتی عبور دهیم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید