آخرین خبر/ ماموریت هایی که رهبری بر دوش رئیس جدید کمیته امداد گذاشته اند/ سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد: بر روی مسئله جغرافیای فقر و خط فقر بر روی 32 شهرستان، کارهای بسیاری برای شناسایی فقرای واقعی کردیم.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید