آخرین خبر/ سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد گفت: سند تحول قضایی به مقام معظم رهبری تقدیم شد و در حکم انتصاب آیت الله رئیسی نیز به این سند اشاره شده است. هیچ بن بستی نمی تواند مقابل رئیسی برای مبارزه با فساد باشد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید