k ٥.٢
٠

فارس/ خانواده شهید سیدمحمد علیشاه موسوی گردیزی ملقب به چمران افغانستان خاطرات خود را از این شهید بزرگوار بازگو کردند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید