مشرق/ ربیعی سخنگوی دولت: دولت بر دیدگاه خودش در مورد ( FATF ) پافشاری میکند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید