عصر خبر/ بخش هایی از سخنان سید محمد لاجوردی فرزند شهید لاجوردی در جلسه محاکمه علی اصغر غضنفر نژاد از عوامل ترور شهید سید الله لاجوردی؛ «عقیده من این است و مطمئن هستم بر این عقیده ، چنانکه ما شاهد بودیم و قابل تحقیق است که برای دادگاه روشن شود۲۵ تیرماه قرار بوده این ترور انجام شود، به دلایلی به تعویق افتاده، غیر از ۲۵ تیرماه یعنی قبل از یک شهریور دفعات دیگری قرار بوده این ترور انجام شود، اومدن فرستادن و لو رفتن ، این بار هم گزارشش اومده بوده، چشم را بستن». شهید لاجوردی در یکم شهریور ۱۳۷۷ ترور شد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید