آخرین خبر/ اظهارات سخنگوی دولت درباره مبارزه با فساد: اولین گام برای مقابله با فساد، از بین بردن زمینه‌های فساد است. گام دوم تمرکز بر گلوگاه‌های فساد مثل مزایده‌ها و مناقصه‌ها، مجوزها و اختیارات است. زمینه‌های ساختاری فساد محدود شده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید