پایگاه اطلاع رسانی دولت/ غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین: حفظ برجام صرفا با هزینه ایران به هیچ وجه یک گزینه نیست .مادامی که کشورهای دیگر به تعهدات خود تحت برجام برنگردند و مطالبات مشروع جمهوری اسلامی ایران تحت برجام و مصوبات کمیسیون مشترک برجام را محقق نکنند تصمیمات 60 روزه ایران برای کاهش تعهدات خود ادامه پیدا خواهد کرد

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید