جهان/ نظر رحیم پور درباره حضور بانوان در ورزشگاه ها را خواهید دید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید