آخرین خبر/ گستره اختیارات رئیس جمهور چقدر است؟

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید