آخرین خبر/ خاطره امیر موسوی از حوادث تلخی که موجب پایان جنگ شد و کردستان به خواست خدا اشغال نشد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رزرو آنلاين بليط
ساميار آگهی