آخرین خبر/ فرمانده ارتش : بعضیا فکر میکنند ما امکانات ناوهای جنگی آمریکار ا نمی دانیم. ما پیشرفته ترین امکانات نظامی مورد نیاز برای دفاع را داریم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید