k ١٠
١

آخرین خبر/ توضیح فرمانده ارتش درباره نحوه پوشش دهی فضای هوایی کشور توسط پدافند هوایی /تمامی مشخصات پرواز های که وارد می شوند شناسایی می شوند و در صورت مغایرت به آنها هشدار جدی داده می شود/اگر قرار باشد فعالیت های پدافند هوایی نشان داده بشه به یک شبکه تلویزیونی نیاز داریم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید