باشگاه خبرنگاران/ گوشه ای از جنایات رژیم بعث عراق علیه مردم مظلوم ایران، به اسارت گرفتن کودکان کشورمان بود.

تعداد بیشماری از اسرای ایرانی جنگ ایران و عراق کودکان بودند. فیلم هایی از آرشیو تلویزیون فرانسه بیرون آمده است که نشان می دهد رژیم بعث عراق به هیچ شخص در هیچ سن و سالی رحم نکرده بود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید