آخرین خبر/ گزارشی از نمایشگاه بزرگ شکار کرکس ها را ببینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید