ایران/ بیژن زنگنه در همایش فرماندهان جنگ و جهاد گفت: شرایط اقتصادی امروز کشور از زمام جنگ هم سخت تر است/ من اسم این جنگ را برای خودم «آخربن نبرد» گذاشته‌ام

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید