خبرآنلاین/ برنامه درسی دو رییس اسبق قوه قضاییه در حوزه علمیه را می بینید.