آخرین خبر/ ربع پهلوی در سخنانی خودش را همقطار گاندی و ماندلا قرار می دهد که با واکنش همقطارانش روبرو می شود.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رزرو آنلاين بليط
ساميار آگهی