آخرین خبر/ رئیس جمهور: ملت ایران در این یک سال و نیم پشت امریکا را شکستند. امروز قدرت ملت ایران از هر زمانی بیشتر است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید