باشگاه خبرنگاران/ مانور بزرگ مقابله با تجاوز شیمیایی و رادیو اکتیو با حضور نیرو‌های ارتش، وزارت بهداشت و درمان و نیرو‌های امدادی و آتش نشان در شهر صیدا در جنوب لبنان برگزار شد.

"جمیل جبق" وزیر بهداشت لبنان با اشاره به اینکه این مانور با احتمال وقوع این حوادث در استان‌های جنوبی کشور با محوریت نبطیه، در نظر گرفته شده است، افزود: پس از ماه‌ها آموزش و هماهنگی ۸۰۰ نفر از نیرو‌های مختلف زیر نظر این وزارت خانه و با همکاری سازمان بهداشت جهانی، این مانور ضروری برگزار شد.

در این مانور ۵۰۰ نفر از نیرو‌های ارتش و سازمان امنیت عمومی لبنان به همراه ۳۰۰ نفر از گروه‌های متخصص پزشکی، دفاع مدنی، صلیب سرخ لبنان و آتش نشانی حضور داشتند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید