مشرق/ کنایه کارشناس برنامه سمت خدا به اظهارات چند روز پیش اسحاق جهانگیری درباره کسری بودجه.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید