ایسنا/ دبیر هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: جلسه رسیدگی به پرونده‌های نشریه «چشم جامعه» و روزنامه «آرمان امروز» و پایگاه خبری «انتخاب » صبح امروز(یکشنبه) 21 مهرماه در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار شد.

علی اکبر کساییان در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: در جلسه امروز به پرونده مدیرمسئول نشریه «چشم جامعه» و خبرنگار این نشریه با شکایت شاکیان اعم از شهردار ورامین، شورای شهر پیشوای ورامین و فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا رسیدگی شد که پس از پایان جلسه دادگاه با نظر هیات منصفه مطبوعات مدیرمسئول و خبرنگار این نشریه مجرم شناخته و مستحق تخفیف دانسته شدند.
وی افزود: همچنین در جلسه امروز به پرونده مدیرمسئول سابق روزنامه «آرمان امروز» و مدیرمسئول پایگاه خبری «انتخاب» با شکایت شاکی خصوصی و به اتهام توهین و نشر اکاذیب و نشر مطالب خلاف واقع رسیدگی شد که هر دوی آنها در اتهام نشر اکاذیب و نشر مطالب خلاف واقع مجرم شناخته شدند و با نظر اکثریت آرای هیات منصفه مطبوعات مستحق تخفیف دانسته نشدند. همچنین در اتهام توهین نیز مجرم شناخته نشدند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید