مهر/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ایراد شورای نگهبان به طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را رفع کردند.

در ادامه جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی برسی ایرادات شورای نگهبان به طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در دستور کار قرار گرفت.

نمایندگان با اصلاح ماده یک مقرر کردند هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر نوع میزان غلظت موجب جنایت بر نفس یا عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه «مجنی علیه» یا ولی دم حسب مورد و رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود.

مجلس شورای اسلامی برای رفع ایراد شورای نگهبان تبصره ۲ ماده ۲ این طرح را نیز حذف کرد.

در ماده ۲ آمده بود: هر گاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هرعلتی مانند مصالح اولیا دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه المطالبه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

طبق تبصره ماده ۲ در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب اسیدپاشی نباشد طبق مقرارت، مواد ۴۳۵ و ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید