k ٦.١
٩

ایران/ اظهارات ظریف در مورد علت خروج آمریکا از برجام را مشاهده می کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید