آخرین خبر/ سردبیر روزنامه خراسان در توئیتی به ادعای معاون رئیس جمهور در مورد بخشنامه منع به کارگیری منشی زن برای مدیران پاسخ داد.

علوی سردبیر روزنامه خراسان در پاسخ به ابتکار در تویئت خود نوشت:
خبر ممنوعیت به کارگیری منشی زن برای مدیران مرد دستگاه های دولتی هم منبع دارد هم مستندات؛ به معاونت امور زنان ریاست جمهوری هم گفتیم به جهت حفظ محرمانگی از افشای منبع خبر معذوریم ولی توضیحات شما را منتشر می کنیم.
متاسفانه خانم ابتکار بدون آن که این خبر را تکذیب کند صرفا در کانال تلگرام خود مدعی بدون منبع بودن این خبر شد در حالی که منبع خبر، خراسان می باشد و ستون اخبار ویژه نیز خبرهای اختصاصی روزنامه را منتشر می کند. خراسان اخبار این ستون را از منابع موثق تهیه میکند
خبر مذکور نیز از این قاعده مستثنی نیست و به طور مشخص این دستور در بخشنامه ای ابلاغی به برخی وزارتخانه های اقتصادی به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است خبر خراسان بر اساس نامه یکی از مجموعه های یک وزارتخانه اقتصادی تنظیم شده است.
برای حفاظت از منابع بر اساس رویکرد حرفه ای نمی توانیم نام آن را ذکر کنیم اما کافیست تصریح کنیم که این نهاد نیز بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور این نامه را ارسال کرده است که طبق بندهای 2و 5 این دستورالعمل تاکید بر عدم استفاده از منشی خانم برای آقایان و بالعکس شده است.
بنابراین خانم ابتکار باید پاسخ دهند به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده چرا از دستورالعمل رسمی وزارت کشور و قوانینی که آن دستورالعمل بر اساس آن ها ابلاغ شده است اطلاعی ندارند و اگر به هر بخش این دستورالعمل یا به قوانین مربوط انتقاد داشتند در وقت مقتضی باید پیگیری می کردند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید