آخرین خبر/ واکنش سردبیر روزنامه "خراسان" به حواشی امروز حیات دولت و جوسازی برخی رسانه ها: خبر خراسان با اطلاعیه وزارت کشور تایید شد؛ قابل توجه مسولین و برخی رسانه ها که به دقتِ خراسان در معتبر بودن اخبارش شک کردند.