فارس/ تصویر رئیس سازمان صداوسیما در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک را مشاهده میکنید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید