خبرگزاری دانشجو/ فیلم منتشر نشده از بهزاد نبوی پس از چند دهه از صداوسیما پخش شد

بهزاد نبوی در میزگرد با زندانیان گروهکی سال ۶۳ پاسخ می‌دهد: چرا جنگ پس از فتح خرمشهر ادامه یافت؟


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید