k ٥٢
٤٩

فرهیختگان/ تصاویری از تجمع‌های امروز در دانشگاه‌های تهران؛ جریان چپ رادیکال امروز تا می‌توانست شعارهای خود را تندتر کرد تا بلکه پایگاه اجتماعی خود را افزایش دهد؛ با این حال تعداد افرادی که در دانشگاه تهران در این تجمع شرکت کردند بیشتر از ۵۰ نفر نبودند!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید