k ٢٤
٧

نورنیوز/ کلاهی که به‌نام برابری زن و مرد بر سر زنان رفت!

کارشناس یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای که رویکرد ضداسلامی دارد، از تجربه کاری خود در امریکا و نادیده گرفتن تفاوت‌های زن و مرد در جامعه غربی ابراز ناراحتی و به تبعات منفی نگاه برابر به زن و مرد اعتراف کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

منبع : نورنیوز