جماران/ علی رغم آنکه میزان مشارکت در کل جامعه پایین آمده، اما هنوز وضعیت به گونه ای است که می توانیم امیدوار به پیروزی باشیم


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید