فارس/ در حالی که فعالین اپوزیسیون دائما از آمریکا درخواست تحریم می کند و آن را خواسته مردم ایران اظهار می دارد، هزاران اکانت رباتی وابسته به سران سعودی که پیگیر تحریم ایران بودند، شناسایی و مسدود شدند!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید