آخرین خبر/ رهبر انقلاب در خطبه های نماز جمعه

خباثت های سه دولت فرانسه آلمان انگلیس بخصوص در دوران جنگ؛این ها به معنای واقعی کلمه پادوی آمریکا هستند

آمریکا که ارباب شما بود نتوانست ملت ایران را به زانو درآورد شما کوچک تر از آن هستید که بتوانید ملت ایران را به زانو درآورید


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید