آخرین خبر/ تصاویر هوایی از صفوف نمازگزاران در مسیر های منتهی به مصلی امام خمینی تهران را ببینید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید